By using our site you agree to the use of cookies. We use them to increase the quality of this site especially for you, they help us understand your needs (help us collect statistics), help our partners deliver the right content displayed on our website. To learn more about the cookies please click here.

cookies
noimage

Geschiedenis van de Mont Saint-Michel 

De Mont Saint-Michel, volgens de traditie gesticht nadat in 708 de Bisschop van Avranches, Heilige Aubert, drie dromen had gemaakt, was vanaf zijn oorsprong een groot centrum van bedevaart. Vóór het jaar duizend werd de preromaanse kerk opgericht.

In de XIde eeuw werd de romaanse abdijkerk gesticht op een aantal cryptes ter hoogte van de spits van de rots en de eerste kloostergebouwen werden tegen de noordelijke muur aan gebouwd.

In de XIIde eeuw werden de romaanse kloostergebouwen ten westen en ten zuiden vergroot.

In de XIIIde eeuw, ten gevolg van de verovering van Normandië, maakte een schenking van de Franse koning Filips Augustus het bouwen van het gotisch geheel van het Wonder mogelijk: twee gebouwen van vier verdiepingen, bekroond door de kloostergang en de refter.

In de XIVde eeuw werd het vanwege de Honderdjarige Oorlog noodzakelijk om de abdij te verdedigen door een aantal militaire constructies, waardoor ze aan een beleg van 30 jaar het hoofd kon bieden.

In de XVde eeuw werd her romaans koor van de abdijkerk door een gotisch flamboyant koor vervangen.

Tot de XVIIIde eeuw tenslotte werd aan de bouw van de abdijwoningen, die de zuidelijke kant van de abdij vormen, gewerkt. Tot gevangenis omgevormd van de Revolutie tot aan het Second Empire is de abdij sinds 1874 aan de dienst monumentenzorg toevertrouwd en gedurende het hele jaar voor het publiek toegankelijk.

Sinds 1969 verzorgt tevens een kloostergemeenschap een permanente spirituele aanwezigheid.