Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Używamy ich w celu poprawy jakości z tej strony, specjalnie dla Ciebie, pomagają nam zrozumieć Twoje potrzeby (pomagają nam zbierać statystyki), pomóc naszym partnerom dostarczyć odpowiednią zawartość wyświetlaną na naszej stronie internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie kliknij tutaj .

cookies
noimage

Zamek w Pułtusku

Przez wieki pozostawał we władaniu biskupów płockich, którzy już od czasów króla Bolesława Śmiałego nadał im okoliczne ziemie na własność. Dzisiejszy, murowany, gmach sięgający XV stulecia, był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. Był świadkiem historii ziemi płockiej i państwa polskiego. Rezydowały w nim obce wojska, które okupując go jednocześnie go rabowali. Tu przebywał sam cesarz Napoleon Bonaparte. Tu również miał miejsce największy deszcz meteorytów. Przyjrzyjmy się perle architektury Mazowsza górującej nad całym Pułtuskiem, poznajmy zamek w Pułtusku.

Historia zamku

Pułtusk należy do najstarszych polskich miast. Już na przełomie VII i VIII wieku istniała tutaj osada, która w początkach państwowości polskiej została przekształcona w kasztelanię i gród obronny. Wkrótce powołano tutejszą parafię i w XI wieku wcielono ją do diecezji płockiej, powołanej przez króla Bolesława Śmiałego.

Nadszedł rok 1257. Pułtusk, tak jak Kraków otrzymują prawa miejskie. Nowe miasto rozciągało się wokół drewnianego kościoła, wzdłuż rzeki Narwi. Nie miało jednak szczęścia. Częste najazdy Litwinów, Rusinów i Jaćwingów spowodowało jego szybki kres. Niszczona osada, po raz drugi, otrzymała prawa miejskie w 1339 roku, z rąk biskupa płockiego Klemensa Pierzchałę. Kolejni biskupi, będący właścicielami miasta, obierają sobie je jako jedno z miejsc swego rezydowania. Powstaje trzeci na Mazowszu, po Warszawie i Płocku, gród otoczony murowanymi fortyfikacjami. Niestety i tym razem nie obyło się bez nieszczęść. W 1368 roku, książę litewski- Kiejstut, zdobył miasto i je zniszczył. Wówczas to powstała idea budowy potężnej, obronnej warowni. Zamek wybudowano w miejscu spalonego grodu, ale na realizację tego założenia trzeba było czekać kilkadziesiąt lat. (więcej)

Zamek w Pułtusku 1.6 1080p from Castles.today on Vimeo.

Architektura i stan obecny.

15 lat trwała renowacja zamku. Rozpoczęła się w 1954 i zakończyła w 1989 roku. Obecnie zamek w Pułtusku, w którym znajduje się hotel, jest własnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ta dawna rezydencja biskupów wraz z przyległymi terenami została przekazana na Dom Polonii decyzją z dnia 27 lipca 1974 roku i uroczyście otwarto jego podwoje 16 lipca 1989 roku. Dawnemu kompleksowi nadano cechy renesansowe, ale zachowano też pozostałe, powstałe w ciągu wieków elementy klasycystyczne.

Do zamku wchodzimy poprzez arkadowy most, uroczo porośnięty bluszczem. Jego końcową partię flankują dwie neogotyckie baszty. Położona w centrum część bramna ma charakter wypukłego ryzalitu nakrytego trójkątnym tympanonem. Wiekowym portalem dostajemy się na wieloboczny dziedziniec o otwartym charakterze. Założenie architektoniczne składa się z dwóch skrzydeł. Skrzydło prawe zwieńczone jest wieżą, która, co prawda powstała współcześnie, ale ma przypominać o pierwszej budowli zamkowej. U podnóża wieży znajduje się zrekonstruowana Mały i Duży Dom, których lica stanowią arkadowe loggie powstałe z fundacji biskupa Erazma Ciołka. Zachowały się również barokowa kaplica oraz podziemia.

Budynek jest przeznaczony na cele komercyjne. Mieści się tutaj hotel oraz centrum konferencyjne. Na zamku znajduje się 54 pokoje i trzy obszerne sale konferencyjne. Do podobnych celów wykorzystano również budynki podzamcza, niegdyś obiekty gospodarcze: stajnie i wozownie, dziś służą jako noclegownie. W związku z takim przeznaczeniem obiektu nie ma możliwości zwiedzania jego wnętrz. Możemy, natomiast, bez problemu udać się na spacer po arkadowym moście oraz pałacowym dziedzińcu, którego otwarty charakter tworzy taras widokowy na rozlewiska rzeki Narew oraz park.